רשימת האירועים ההיסטורית

החלפת ספרים ובירה – מס' 20 – 9.7.2021 (תל אביב)
https://www.facebook.com/events/204286971584458

החלפת ספרים ובירה – מס' 19 – 15.11.2019 (תל אביב)
https://www.facebook.com/events/430232760851545

החלפת ספרים ובירה – מס' 18 – 2.8.2019 ( תל אביב)
https://www.facebook.com/events/385225702349143

החלפת ספרים ובירה – מס' 17 – 5.4.2019 (תל אביב)
https://www.facebook.com/events/2157413934305565

החלפת ספרים ובירה – מס' 16 – 12.10.2018 (תל אביב)
https://www.facebook.com/events/236104243690770

החלפת ספרים ובירה – מס' 15 – 23.3.2018 (תל אביב)
https://www.facebook.com/events/599629917053212

החלפת ספרים ובירה – מס' 14 – 27.10.2017 (תל אביב)
https://www.facebook.com/events/350778885361765

החלפת ספרים ובירה – מס' 13 – 21.4.2017 (תל אביב)
https://www.facebook.com/events/202326663590190

החלפת ספרים ובירה – מס' 12 – 18.11.2016 (תל אביב)
https://www.facebook.com/events/1101360053317337/

החלפת ספרים ובירה – מס' 11 – 11.7.2016 (תל אביב)
https://www.facebook.com/events/961985960590978/

החלפת ספרים ובירה – מס' 10 – 11.3.2016 (תל אביב)
https://www.facebook.com/events/443114559223691

החלפת ספרים ובירה – מס' 9 – 14.8.2015 (תל אביב)
https://www.facebook.com/events/400959240092784

החלפת ספרים ובירה – מס' 8 – 20.2.2015 (תל אביב)
https://www.facebook.com/events/832019046875221/

החלפת ספרים ובירה – מס' 7 – 31.10.2014 (באר שבע)
https://www.facebook.com/events/866497563392829

החלפת ספרים ובירה – מס' 6 – 29.8.2014 (תל אביב)
https://www.facebook.com/events/1454691491457913

החלפת ספרים ובירה – מס' 5 – הכובען המטורף – 24.1.2014 (תל אביב)
https://www.facebook.com/events/1421257631445014

החלפת ספרים ובירה – מס' 4 – 19.7.2013 (תל אביב)
https://www.facebook.com/events/404056449709275

החלפת ספרים ובירה – מס' 3 – עושים בחירות – 21.12.2012 (תל אביב)
https://www.facebook.com/events/491354510898472

החלפת ספרים ובירה – מס' 2 – 11.5.2012 (תל אביב)
https://www.facebook.com/events/213155558790003

החלפת ספרים ובירה – מס' 1 – עושים היסטוריה – 3.2.2012 (תל אביב)
https://www.facebook.com/events/358882917471533